light gazing, ışığa bakmak

Wednesday, July 6, 2011

Olya Ivanova

Gorelovka, mesmerized by 'Kitchen'.
via UYW, issue 16.

No comments:

 
Share